Behöver du en bra advokat i vårdnadstvist?

Behöver du få tag i en bra advokat? Befinner du dig i en vårdnadstvist? Det är inte lätt, och många domstolar går efter, lagen till trots, ett barns ålder på 11 år. Så gammal ska barnet vara för att kunna få avgöra var de själva vill bo, hur de själva vill göra med umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med och om vårdnaden om dem. Detta trots att det inte står någonstans att barnet måste vara 11 år för att själva få avgöra hur de vill ha det. Numera delar lagen upp det som rör barnen vid en skilsmässa i 3 delar; 1. vårdnad av barn, 2. umgänge med barn och 3. barns boende. Och denna lag är inte bra på något sätt. Den delar upp det som rör barnen när mamma och pappa ska skiljas. De har inte tänkt på alla de gånger när föräldrarna inte kommer överens om hur barnen ska ha det när föräldrarna skiljer sig.

Ibland behöver en domstol avgöra barnens vårdnad

Att barn blir föremål för tvister är aldrig bra. Men ibland behöver en domstol avgöra det som är bäst för ett barn. Problemet är bara den att det inte är särskilt ofta som domstolarna förstår sig på barn, och “barns bästa” som det står i lagen att domstolarna ska ta fasta på. I stället blir det oftast som de vuxna vill ha det, oberoende vad som är “barns bästa”. Problemet är att domare, nämndemän och socialtjänster och här menar vi familjerätten, så väldigt sällan väljer att prata med barnen, trots att det står så fint i lagtexten att barnen själv ska få komma till tals och i mån av ålder och förstånd ska kunna bestämma hur de vill vill ha det.

Skyddet för barn och mammor behöver bli bättre när det varit våld i hemmet

Det är ibland som om domstolarna glömmer bort att det finns vårdnadstvister som uppkommer för att det finns våld i hemmet, övergrepp på barn och mammor (oftast är förövaren en pappa). I februari 2021, kom en lagförändring som är tänkt att stärka rättigheter för barn. Det som gått förlorat när lagen kom som delade upp barns vårdnad, boende och umgänge. I praktiken kom inga barn till tals, trots att det i lagtexten stod att barns vilja och åsikter ska vara avgörande för beslut om deras vårdnad, boende och umgänge. Om lagen nu som kom 2021, ska stärka barnets skydd mot en våldsam pappa eller en förövare till pappa återstår att se. Barn måste skyddas, även om en pappa är våldsam eller förgriper sig på barnet. Och det samma måste ske om pappa är våldsam mot mamma. Här har nämligen många mammor och barn utsatts för våldet av en pappa trots att det har förekommit våld i hemmet. Vi får bara hoppas att lagen ska hjälpa barn som är utsatta för våld och annat.