Kan du fokusera på verksamheten?

Alla som är egenföretagare vet att man är tvungen att göra allt arbete själv, åtminstone till en början. Även om det finns en stor frihet att vara sin egen så är det inte alltid så roligt att vara tvungen att göra allt jobb själv. Man är sin egen chef, sin egen VD, ekonom, administratör och marknadsförare.
Och efter ett tag kommer du att märka att allt arbete, vid sidan om din egentliga verksamhet upptar alltför mycket av din energi tid. Och egentligen kanske du startade ditt eget företag för att du gillade dina egentliga arbetsuppgifter, som att skriva, måla, hantverka eller vad det nu är som du gör och är utbildad för.

När ditt företag växer

Om ditt eget företag växer, säg att du står med så många kunder att du inte hinner utföra allt arbete själv, kanske det är dags att anställa någon som hjälper dig att utföra ditt arbete vid sidan om dig. Då kanske det är dags att anlita en ekonomibyrå för redovisning, skattebetalning, lönehantering och redovisning kan hjälpa dig att fokusera på ditt arbete. Varför inte anlita någon ekonomibyrå som tar hand om all din redovisning, skattebetalning och bokföring?

Anställa ännu fler

Att göra så brukar medföra att du plötsligt får tid och energi för ditt egentliga arbete. Det brukar medföra möjligheter att göra det som du tycker är roligast. Alla som startar eget företag måste inte vara duktiga på ekonomisk administration och bokföring. På så sätt frigör du tid för återhämtning på kvällar och helger vilket gör att du orkar jobba ännu mer. Och sedan kanske företaget växer ännu mer och du blir tvungen att anställa ännu fler anställda som alla tillför ny energi och arbete till företaget. Och när du har så många intäkter att du kanske får möjlighet att anställa folk som sköter all administration och ekonomi, ja då har du ett ”riktigt” företag med många anställda och arbete som väller in. Då kanske du har fått en så bra ekonomi i företaget så att du kan anställa en egen avdelning som arbetar med företagets ekonomi och håller er med bokföringen så att ni har full kontroll på ekonomin.