Vara en aktiv investerare

Är du intresserad av att investera i fastigheter? Förutom aktier, optioner och andra värdepapper på aktiemarknaden är det investeringar i fastigheter som är det mest lukrativa. Investering kan ju vara ett bättre sätt att spara pengar på. Investeringar innebär ett aktivt handlande, istället för att pengarna bara ska växa i takt med att ett företag blir mer lönsamt, är en investering i en fastighet mer ett aktivt ägande.

Så kan du vara en aktiv investerare

En slags investering i fastigheter kan innebära att man inreder den, renoverar den och förvaltar den på ett smart sätt. Istället för att bygga nytt kan man med ett aktivt ägarskap renovera fastigheten till det bättre och på samma gång göra det möjligt för fler att få tillgång till bostad i Stockholm där det är så svårt att hitta en bostad. Ett smart sätt att göra fastigheterna mer tillgängliga för fler är att bygga uppåt. I Stockholm där det är svårt (och jättedyrt) att köpa mark för att bygga bostäder, är det ett smart sätt att bygga om vind till bostäder. Du vet väl om att man även kan kan ta bort taket och bygga fler våningar ovanpå en befintlig fastighet?

Lönar sig bygga uppåt

Så länge som markpriserna är så dyra som de är just nu, är det ett smart sätt att bygga fler fastigheter. Och den som är fastighetsägare och hyr ut, eller säljer bostäder, är det ett klokt sätt att få in mer ur sin fastighet. På sikt, vill säga. Det är kostar en del att renovera om fastigheter, men med tiden får du mer ur den när du renoverar den. Det viktigaste är att anlita rätt slags hantverkare som vet hur en vind ska byggas om till bostäder. Här kan du behöva kontakt med myndigheter och rätt kunskap om byggteknik och fastighetens arkitektur. Läs mer om en sådan hantverkare här: gleipnergruppen.se/ravind/.