Varje räkenskapsårsslut är hektiska

Behöver du få tag i en redovisningsfirma som kan ta hand om en stor koncernredovisning? Att presentera en koncernredovisning är ett mycket stort arbete. Ett stort företag som är en del i en koncern måste redovisa ett bokslut för hela koncernen när räkenskapsåret är slut. Hela koncernen ska redovisa intäkter och utgifter, som en enda enhet, som kallas för koncernredovisning.

Kan man inte det, eller inte har gjort det förut så är det mycket svårt att göra en stor koncernredovisning.

Vad ska ingå i en koncernredovisning?

I en koncernredovisning så ska det ingå en koncernbalansräkning, en koncernresultatberäkning, en förvaltningsberättelse och en kassaflödesanalys. Hela koncernredovisning ska alltid utformas i enlighet med god redovisningssed, i lagen mening. Och en koncernredovisning ska upprättas på ett överskådligt sätt. Alla koncernbalansräkningar, koncernresultat, förvaltningsberättelser för koncernen och flödesanalyser för er koncern ska upprättas gemensamt i ett och samma dokument.

Anlita en firma som erbjuder koncernredovisning

Så om man  inte behärskar detta ska man inte få panik. Det finns hjälp att få: till exempel kan man anlita en redovisningsfirma som kan hantera och skapa en koncernredovisning. Det är mycket viktigt att anlita en redovisningsfirma som annonserar ut att de behärskar tjänsten att göra en koncernredovisning. Det finns nämligen många lagar och regler som en redovisningsfirma måste följa för att koncernredovisningen ska bli rätt.